Cybercrime

Drie hogescholen onderzoeken hoe bedrijven cybercriminelen kunnen aanpakken

De Haagse Hogeschool, Hogeschool Saxion en NHL Stenden Hogeschool krijgen acht jaar SPRONG-subsidie toegekend

Drie hogescholen onderzoeken hoe bedrijven cybercriminelen kunnen aanpakken

Het aantal cyberaanvallen neemt alleen maar toe, terwijl de weerbaarheid van organisaties achterblijft. Om daar meer inzicht in te krijgen en om bedrijven en organisaties te helpen met cyberweerbaarheid doen De Haagse Hogeschool, Hogeschool Saxion en NHL Stenden Hogeschool samen praktijkgericht onderzoek. Het Regieorgaan SIA heeft dit eind 2022 gehonoreerd door dit consortium een belangrijke SPRONG-subsidie toe te kennen.

‘Cybercriminelen zitten niet stil’

“Met ons onderzoek gaan we het cybercriminelen veel moeilijker maken”, vertelt Rutger Leukfeldt (lector Cybercrime & Cybersecurity van De Haagse Hogeschool). “Het onderzoek van het Expertisecentrum Cyberweerbaar Nederland focust zich op de menselijke factor: de mens achter de dader en achter het slachtoffer. In het onderzoek kijken we naar de processen waar daders gebruik van maken waardoor slachtoffers van cybercrime er steeds weer intrappen. Cybercriminelen zitten niet stil. Technisch is cybercrime een razendsnel ontwikkelende misdaadsoort. Alles wat we kunnen doen om ze beter te begrijpen, om beter te kunnen begrijpen hoe we hen kunnen tegenhouden, dat zal helpen. Daarmee maken we het cybercrimineler lastiger.”

‘Consortium op grote schaal’

Dit expertisenetwerk is hard nodig,” vertelt Remco Spithoven (lector Maatschappelijke Veiligheid van Hogeschool Saxion) “want het slachtofferschap van cybercriminaliteit onder organisaties is groot. Dit leidt naast schade, ook tot zorgen over de continuïteit van cruciale processen in onze samenleving. De digitalisering is compleet verknoopt met het hart van onze organisaties en samenleving. Daarom is het des te belangrijker om de krachten met elkaar te bundelen en de kennis te genereren die organisaties in de praktijk nodig hebben in hun strijd tegen cybercriminelen. Daarbij leren we met elkaar als consortium op grote schaal. Veel organisaties zijn nu vooral druk om hun eigen organisatie te verdedigen en dat is goed, maar met elkaar samen zie je in kortere tijd veel meer wat er gebeurt in de dynamische, digitale omgeving.

Gezamenlijke doelen

Naast het beter begrijpen van cybercriminelen is het van belang om de eindgebruikers en hun gedrag beter te begrijpen, vindt Jurjen Jansen (lector Cybersafety en Digitale Weerbaarheid van Mens en Organisatie van de Thorbecke Academie, onderdeel van NHL Stenden): “Immers, de mens speelt een cruciale rol in de digitale veiligheidsketen en die schakel moet daarom versterkt of anderzijds gefaciliteerd worden. Een van de gezamenlijke doelen die we hebben binnen dit Expertisenetwerk is om een landelijke monitor cyberincidenten op te bouwen en te onderhouden, en lab-omgevingen in te richten waarbinnen experimenten en simulaties kunnen worden uitgevoerd die daaraan bijdragen. Bovendien kunnen we met deze subsidie de samenwerking tussen de betrokken hogescholen verder versterken en het contact met het werkveld – zowel regionaal als landelijk – verder professionaliseren. Uiteindelijk werkt dat door naar de kwaliteit van onderzoeken en ontwikkeling van kennis over dit belangrijke maatschappelijke vraagstuk.”

Samenwerking in de regio

De betrokken hogescholen staan in de eigen regio continu in contact met de maatschappelijke partners zoals bedrijven, koepelorganisaties en gemeenten. Hierdoor zijn de lijnen kort en kun je elkaar voortdurend versterken. Zo vloeien de onderzoeksresultaten straks naar het hele mkb, het grootbedrijf, de overheid en burgers. Cybercriminelen gebruiken steeds slimmere technieken. De problemen waar bedrijven en organisaties tegenaan lopen worden opgehaald uit de praktijk. De resultaten van het onderzoek van het Expertisenetwerk Cyberweerbaar Nederland worden niet alleen gepubliceerd, maar vinden ook hun weg weer terug naar de praktijk door de nauwe samenwerking in de regio.

Sprong-subsidie

Om de kwaliteit en impact van het hbo-onderzoek in Nederland te bevorderen, financiert het Regieorgaan SIA, onderdeel van NWO, dit onderzoek en stimuleert het de samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen. Eén van die SIA-financieringsstromen is de SPRONG-subsidie. De subsidie is bedoeld om bestaande en succesvolle samenwerking verder te ontwikkelen en heeft een looptijd van acht jaar. Met deze toekenning erkent het SIA niet alleen het belang van het thema cyberweerbaarheid maar ook de waardvolle samenwerking die Hogeschool Saxion, NHL Stenden Hogeschool en De Haagse Hogeschool binnen het Extertisenetwerk Cyberweerbaar Nederland hebben opgebouwd.

Vorig bericht PLNTS neemt plantenplatform 123planten over
Volgend artikel Lely wint landelijke RMV Innovatie Award met Lely Sphere

Nu op WijZuidHolland