Infra

Handen ineen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen Zuid-Holland

10 jarige samenwerking tussen Werklandschappen van de Toekomst en provincie

Handen ineen toekomstbestendige bedrijventerreinen

Foto: IVN Natuureducatie

Op vrijdag 10 maart ondertekenen Gedeputeerde Willy de Zoete van provincie Zuid-Holland en Jelle de Jong van Werklandschappen van de Toekomst een intentieverklaring. Hiermee geven beide partijen aan de komende 10 jaar samen te werken aan de transitie naar toekomstbestendige bedrijventerreinen. En dat is hard nodig, want slechts 1% van alle bedrijventerreinen bestaat uit natuur. Het zijn grijze, versteende omgevingen. En dat terwijl zo’n 450.000 mensen in Zuid-Holland op een bedrijventerrein werken.

Werklandschappen van de Toekomst

Werklandschappen van de Toekomst is een brede beweging van partijen die met innovaties op diverse terreinen toewerken naar toekomstgerichte, groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen. De urgente maatschappelijke en economische uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel, energietransitie, het nieuwe werken, wonen en circulariteit vragen om een nieuw perspectief.

Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland zorgt voor aantrekkelijke, goed functionerende en toekomstbestendige bedrijventerreinen voor werkgevers, werknemers en bedrijven. De provincie combineert dit met andere grote maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Samen met haar partners draagt de provincie bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat met bedrijventerreinen van duurzame kwaliteit waarbij het van groot belang is dat met meer groen een gezonde leef- en werkomgeving wordt gecreëerd.

 

Vorig bericht Nieuwe CCO De Beren trotseert marketinguitdagingen
Volgend artikel Patrick Scherbeijn wordt Microsoft Alliance Director

Nu op WijZuidHolland