Duurzaamheid

Provincie ondertekent EU pact voor duurzame tuinbouw

Tijdens ERIAFF conferentie hebben diverse directeuren en besturen handtekening gezet onder ERIAFF Plants Pact

Provincie EU duurzame tuinbouw

Tijdens de jaarlijkse ERIAFF conferentie hebben diverse directeuren en besturen van Europese partnerregio’s hun handtekening gezet onder het ERIAFF Plants Pact. Met dit pact onderschrijven de regio’s concreet de samenwerking binnen het European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry (ERIAFF) netwerk. ERIAFF is een Europees netwerk voor Europese regio’s binnen de land-, tuin- en bosbouwsectoren. Namens de provincie Zuid-Holland heeft Ton Jonker, directeur Economie en Samenleving, dit pact ondertekend. Andere ondertekenaars van het pact zijn onder andere de provincie Noord-Holland, Franse regio Pays de la Loire, Duitse regio Thüringen, Italiaanse regio Toscane en de Belgische regio Vlaanderen.

De partijen gaan aan de slag met de thema’s van het pact; klimaatneutraliteit, circulaire productie, high-tech productie, slimme logistiek en weerbare gewassen. Hierbinnen wordt ingezet op het reduceren van het plasticgebruik, door het bevorderen van gesloten recycleketen binnen de EU, duurzame teeltondergronden, hergebruik van energie en een sterk watermanagement. Daarnaast wordt er ingezet op technologische voortuitgang en slimme infrastructuren. De samenwerking vertaald zich bijvoorbeeld door in Europese samenwerkingsprojecten.

Meindert Stolk, gedeputeerde Economie en Innovatie: “Door het tekenen van dit pact versterken we samenwerking in een duurzame tuinbouwsector in Europa. Daardoor kan de sector beter innoveren en moderniseren. Als provincie maken we ons hard voor samenwerking binnen en buiten de sector om te zorgen dat de overstap naar duurzame energie, digitaal en circulair wordt gestimuleerd.”

Internationaal krachten bundelen binnen ERIAFF netwerk

De Europese tuinbouwsector biedt innovatieve oplossingen die nodig zijn voor gezonde samenlevingen over de hele wereld. Daarnaast draagt de tuinbouw bij aan het waarborgen van de voedselzekerheid in de EU. De sierteelt levert planten, bloemen, bollen en bomen voor een duurzame en groene leefomgeving. Niet alleen Zuid-Holland kent een levendige tuinbouwsector; ook andere Europese regio’s plukken de vruchten van deze manier van voedselproductie. Voor de uitdagingen die voortkomen uit deze sector, worden internationaal de krachten gebundeld. De partners van ERIAFF zetten zich in door samen te werken aan diverse Europees breed gedragen thema’s. De provincie Zuid-Holland is binnen het netwerk één van de oprichters van de werkgroep die zich richt op de tuinbouw.

Vorig bericht Studente Hogeschool Leiden wint ECIO Frank Award
Volgend artikel Glasvezelcampagne in Krimpenerwaard

Nu op WijZuidHolland